FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र भरान संकलन तथा बिक्रीका लागी बिद्युतीय बोलपत्र ( E-Bid ) आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 10/22/2020 - 11:54

Invitation For Bid

७७/७८ 10/09/2020 - 14:13 PDF icon Janaki Mun_Notice_2077.06.23.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र भरान संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी ठेक्का रद्द गरिएको सूचना ।

७६/७७ 07/01/2020 - 16:35

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/26/2020 - 00:00

Issuance of Letter of acceptance to award the contract Identification number JRM/WORKS/2076/077/01 to JRM/WORKS/2077/077/07

७६/७७ 06/02/2020 - 17:59 PDF icon Letter of acceptance.pdf

बोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने म्याद पुन: थप गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/24/2020 - 13:23

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/20/2020 - 15:34

बोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने म्याद पुन: थप गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/03/2020 - 12:34

बोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७६/७७ 04/12/2020 - 14:50

सडक निर्माण सम्बन्धी Invitation for Bid

७५/७६ 03/16/2020 - 15:33

Pages