FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ६

६ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री इन्द्र चौधरी वडा अध्यक्ष 9858421471
श्री रेनुका चौधरी वडा सदस्य 9804605579
श्री दुर्गा देवी भुल वडा सदस्य 9822142895
श्री खगेन्द्र बहादुर बिश्वकर्मा वडा सदस्य 9848538103
श्री पन्छिराम चौधरी वडा सदस्य 9804608144

 

६ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
जनक चौधरी वडा सचिव भजनी, कैलाली 9848541797  
हरि बहादुर बिष्ट मुखिया जानकी-६, कैलाली 9848325444  
गोपी टमट्टा कार्यालय सहयोगी जानकी-६, कैलाली 9843356238  
कुसुम चौधरी कार्यालय सहयोगी जानकी-१, कैलाली    
धन बहादुर चौधरी चौकीदार जानकी-६ कैलाली    
Ward Contact Number: 
9858421471/ 9848541797/ janakimun.ward6@gmail.com