FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १

१ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री सुरेश कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष 9811670582
श्री लक्ष्मी चौधरी वडा सदस्य 9865828382
श्री राजाराम थारु वडा सदस्य 9842427734
श्री अनिता चौधरी वडा सदस्य 9804675961
श्री राधा दमाइ वडा सदस्य 9825687162

 

१ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
तीर्थ बहादुर डंगौरा वडा सचिव जानकी-8 कैलाली 9861076404
पुरन बहादुर क. थारु मुखिया जानकी-१, कैलाली 9848467045  
विरेन्द्र कुमारी चौधरी कठरिया कार्यालय सहयोगी जानकी-१, कैलाली 9848499827  
सिर्जना चौधरी कार्यालय सहयोगी जानकी-१, कैलाली 9815608490  
  डाक्टर प्रसाद चौधरी चौकीदार जानकी-१, कैलाली    
Ward Contact Number: 
9861076404/ 9811670582/ janakimun.ward1@gmail.com