FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/20/2020 - 15:34

बोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने म्याद पुन: थप गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/03/2020 - 12:34

बोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७६/७७ 04/12/2020 - 14:50

सडक निर्माण सम्बन्धी Invitation for Bid

७५/७६ 03/16/2020 - 15:33

पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Invitation for Bid

७६/७७ 02/14/2020 - 12:50 PDF icon पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Invitation for Bid 2076.11.02.pdf

Invitation for Bid

७६/७७ 02/05/2020 - 16:29 PDF icon Notice_Invitation for Bid_janaki_2076.10.22.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र भरान संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी पुन: विद्युतीय बोलपत्र (E-Bid) आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 01/28/2020 - 14:21

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र भरान संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र (E-Bid) आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 16:04

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/28/2019 - 00:00 PDF icon nnn.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 03/22/2019 - 10:38

Pages