FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ५

५ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री भिम बहादुर चौधरी वडा अध्यक्ष 9800672778
श्री पार्वती देबी ड. थारु वडा सदस्य 9867163879
श्री निर्मला भुल वडा सदस्य 9815151464
श्री केशन्ति देवी चौधरी वडा सदस्य 9804649655
श्री जहन्जिरुवा ड. थारु वडा सदस्य 9824654642

 

५ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
ईश्वर जैशी वडा सचिव मोहन्याल-६, कैलाली 9867060048  
दुर्गा प्रसाद जोशी सहायक पाँचौ जानकी -५, कैलाली 9848606026  
भुवान चौधरी कार्यालय सहयोगी जानकी-५, कैलाली 9804691991  
मान बहादुर डगौरा कार्यालय सहयोगी जानकी -५, कैलाली 9815608490  
Ward Contact Number: 
9848460149/ 9867060048 / janakimun.ward5@gmail.com