FAQs Complain Problems

समाचार

जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ जगतपुरको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र समुद्घाटन गरिएका तस्विरहरु ।

Read More

जानकी गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा

Read More

जानकी गा.पा. वडा नं. ९ खैरीफाँटामा बाढी पिडितहरुको अवस्था अवलोकन गर्न आउनुभएको सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यू ।

Read More

जानकी गाउँपालिका कार्यालय

Read More

जानकी गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

जानकी गाउँपालिका नेपालको सुदूरपश्चिम  प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा साविकका दुर्गौली, जानकीनगर, मुनुवा र पथरैया गरि ४ ओटा गा.वि.स. समावेश गरि ९ वटा वडा कायम गरिएको छ । यो गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवस्थित लम्की चोकबाट दक्षिणतर्फ करिब १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । विश्व मानचित्रमा जानकी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति २८o ३१' १७'' देखि ३०o ३६' ५२'' उत्तरी आक्षांस सम्म र ८१० २' ३१'' देखि ८१० १५' ४४'' पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । त्यसैगरी १०७.२७ वर्ग कि.मी.

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५८४२०२०५
pkumarchy18@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५८४२११२०
chaudharyuma823@gmail.com

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858422889, 9851217779
narayanbist@yahoo.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- टोल विकास संस्थाहरुको दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /प्रशासन शाखा/सामाजिक
सेवा दिने कार्यालयः- जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. टोल विकास संस्थाको दर्ता गर्ने बारेको टोल विकास संस्थाको बैठक निर्णय प्रतिलिपि
 2. अध्यक्षको नागरिकता प्रतिलिपि
 3. टोल विकास संस्थाको बैठकबाट विधान पारित भएको निर्णय प्रतिलिपि र बिधानको एक एक प्रति
 4. सम्बन्धित वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- विज्ञापन स्वीकृत
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /प्रशासन शाखा/राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- विज्ञापनको Size तथा संस्थाको आधारमा (आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर अनुसार)
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. व्यक्ति भएमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 2. फर्म तथा उद्योग भए दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- भुक्तानी सम्बन्धि प्रक्रिया
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा /पूर्वाधार विकास शाखा/भवन निर्माण तथा भुमि व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1.  
 2. बिल भरपाई
 3. वडा समितिको सिफारिस
 4. योजना सम्बन्धी भएका कागजात
 5. टोल विकास संस्थासंग सम्बन्धित भए सो को सिफारिस
 6. उपभोक्ता समिति मार्फत भए सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस
 7. सचिवको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णय प्रतिलिपि
 8. संघ संस्थाको लागि अनुदान भए निर्धारित ढाँचाको अवधारणा र प्रस्तावना, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
 9. सामाजिक र सार्वजनिक परिक्षण गरेको

10. अनुगमन समितिको सिफारिस

सेवा प्रकारः- योजनाको पेश्की फर्छयौटका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा /पूर्वाधार विकास शाखा/भवन निर्माण तथा भुमि व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. योजना सम्पन्न भएको भए सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 2. सम्पूर्ण खर्चको बिल, भौचरहरु,मास्टर रोल आदि
 3. उपभोक्ता समितिको निर्णय सहितको सिफारिस
 4. योजना संग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई योजना हस्तान्तरण गरेको कागजात
 5. सामजिक र सार्वजनिक परिक्षण गरेको

    6.अनुगमन समितिको सिफारिस

सेवा प्रकारः- योजना सम्झौताका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /पूर्वाधार विकास शाखा/भवन निर्माण तथा भुमि व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. योजना संचालन गर्ने भनि सम्बन्धित वडा समितिले तिरेको निर्णय
 2. वडा समितिद्वारा उपभोक्ता समिति गठन गरेको निर्णय
 3. अध्यक्ष र कोषध्यक्षको संयुक्त बैंक खाता संचालन
 4. रकम निकासाको लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षको सिफारिस
 5. उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको निवेदन

      6. लागत अनुमान र योजना स्वीकृत भएको प्रमाण र योजना पुस्तिका खाता

सेवा प्रकारः- मदिरा बेचबिखन अनुमति
सेवा समयः- सोहि दिन / सरजमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ठुलो मदिरा व्यबसाय रु.१५,०००/- , मझौला मदिरा व्यवसाय रु.१०,०००/- र सानो मदिरा व्यवसाय रु.५,०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन सहित निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

२. आफ्नै घर भए, एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि 

३. बहालमा बसेको भए गाउँपालिकामा बहाल कर तिरेको प्रतिलिपि र घरधनिसंगको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि

४. पासपोर्ट साईजको दुई प्रति फोटो

५. गैर नागरिकको हकमा घरधनीसंगको सम्झौतापत्र

सेवा प्रकारः- योजना ईष्टिमेटको लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ पूर्वाधार विकास शाखा/ भवन निर्माण तथा भुमी व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जुन योजनाको ईष्टिमेट गराउनु पर्ने हो सो योजना संचालन गर्ने भनि सम्बन्धित वडा समितिले गरेको निर्णय

२. सम्भाव्यता अध्ययन

३. विस्तृत सर्वेक्षण

Pages

जानकारी