FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त वित्तिय प्रतिवेदन । ८०/८१ Tuesday, January 2, 2024 - 11:26 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
कृषि विकास शाखाको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Wednesday, August 2, 2023 - 17:39 PDF icon कृषि विकास शाखाको आ.व. २०७९०८० को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको आ.व. २०७९।०८० वार्षिक प्रगति विवरण । ७९/८० Wednesday, August 2, 2023 - 13:11 PDF icon Janaki PPT.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यय विवरण । ८०/८१ Monday, July 24, 2023 - 15:03 PDF icon आ.व. २०७९.८० को आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को जानकी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण । ७९/८० Tuesday, May 30, 2023 - 16:29 PDF icon Janaki Rural Mun Progress review 2079.080.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा Sunday, January 8, 2023 - 16:31 PDF icon समिक्षा २०७८.०७९.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा ७८/७९ Sunday, April 3, 2022 - 14:53 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७.०७८ को बार्षिक समिक्षा.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समिक्षा ७८/७९ Sunday, April 3, 2022 - 14:50 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६.०७७ को बार्षिक समिक्षा.pdf