FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ४

वडा नं.४ का पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री दिपेन्द्र कुमार कठरिया वडा अध्यक्ष 9812695901
श्री शुशिला कठरिया वडा सदस्य 9812617259
श्री निर्मला दमाई वडा सदस्य 9822128497
श्री तुलसी राम ड. थारु वडा सदस्य 9804686391
श्री मोहन कुमार ड. थारु वडा सदस्य 9868551044

 

Ward Contact Number: 
9858420669/ 9804622595 / janakirmward4@gmail.com