FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ४

४ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री दिपेन्द्र कुमार कठरिया वडा अध्यक्ष 9749805615
श्री शुशिला कठरिया वडा सदस्य 9812617259
श्री निर्मला दमाई वडा सदस्य 9822128497
श्री मोहन कुमार ड. थारु वडा सदस्य 9868551044

 

४ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
बालदेव चौधरी वडा सचिव टीकापुर ३ घीया 9804622595  
प्रियंका चौधरी ना.प्रा.स. जानकी-१, कैलाली 9864627167  
  नरविर कुमाल कार्यालय सहयोगी जानकी -४, कैलाली 9842222241  
  जवहरलाल राना चौकीदार जानकी-१ कैलाली    
Ward Contact Number: 
9749805615/ 9804622595 / janakirmward4@gmail.com