FAQs Complain Problems

समाचार

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको आठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/28/2024 - 12:15 PDF icon माघ २१ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको सातौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/09/2024 - 11:47 PDF icon पौष २३ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/09/2024 - 11:32 PDF icon पौष १३ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 01/09/2024 - 14:30 PDF icon आ.व. २०८००८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको चौथो कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 12/13/2023 - 12:54 PDF icon कार्यपालिका निर्णय कार्तिक महिना.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको तेस्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 12/07/2023 - 12:41 PDF icon कार्यपालिका निर्णय असोज महिना.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 12/07/2023 - 12:39 PDF icon कार्यपालिका निर्णय भाद्र महिना.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 12/07/2023 - 12:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णय श्रावण महिना.pdf