FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना ।

७८/७९ 10/01/2021 - 13:21

सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Invitation For Bid

७८/७९ 09/24/2021 - 12:03

Invitation for Bid

७८/७९ 09/17/2021 - 14:33 PDF icon Notice_2078.06.01.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना ।

७८/७९ 09/15/2021 - 20:26

पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी Invitation For Bid

७८/७९ 09/10/2021 - 12:43

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र (E-Bid) आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 08/18/2021 - 13:43

Invitation for Bid (विद्यालय भवन निर्माण)

७८/७९ 08/09/2021 - 12:40

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/22/2021 - 19:34

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना (एम्बुलेन्स) ।

७७/७८ 06/13/2021 - 13:46

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 06/11/2021 - 13:25

Pages