FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

वडा नं. ३ का पदाधिकारीहरु

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री प्रदिप कुमार शाह वडा अध्यक्ष 9858422151
श्री गोविन्द मुड्भरी वडा सदस्य 9848464852
श्री शेर बहादुर साउँद वडा सदस्य 9812659591
श्री धोरिया कठरिया वडा सदस्य 9812691841
श्री भावना वि.क. वडा सदस्य 9848518770

 

Ward Contact Number: 
9858422151

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु