FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

३ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री सुरेस चौधरी वडा अध्यक्ष 9840434850
श्री पुष्पा चौधरी वडा सदस्य 9818427919
श्री इन्द्रा सोप बि.क. वडा सदस्य 9804685193
श्री राजकुमार ड. थारु वडा सदस्य 9815653846
श्री हरिलाल चौधरी वडा सदस्य 9825624913

 

३ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
श्याम किशोर चौधरी वडा सचिव टीकापुर-१ कैलाली 9868400556  
गणेश बहादुर थापा सहायक पाँचौं जानकी-३ कैलाली 9848432731  
सुस्मा कुश्मी ना.प्रा.स. जानकी-१ कैलाली    
सूर्य बहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी जानकी-३, कैलाली    
रेनुका चौधरी कार्यालय सहयोगी जानकी -३, कैलाली    
  जय बहादुर साउँद चौकीदार जानकी-३, कैलाली    
Ward Contact Number: 
9858422151/ 9868400556/ janakiruralward3@gmail.com