FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

वडा नं. ३ का पदाधिकारीहरु

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री सुरेस चौधरी वडा अध्यक्ष 9840434850
श्री पुष्पा चौधरी वडा सदस्य 9818427919
श्री इन्द्रा सोप बि.क. वडा सदस्य 9804685193
श्री राजकुमार ड. थारु वडा सदस्य 9815653846
श्री हरिलाल चौधरी वडा सदस्य 9825624913

 

Ward Contact Number: 
9858422151/ 9868400556/ janakiruralward3@gmail.com