FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिका बिपद व्यवस्थापन समिति द्वारा जानकी गाउँपालिकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूअनुगमन तथा अबलोकन गरिएका तस्बिरहरु ।

आर्थिक वर्ष:

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु