FAQs Complain Problems

मिति २०७७।१०।२० गते जानकी गाउँपालिकाको महिला विकास शाखाको आयोजनामा १ देखि ९ वडाका ८५ जना जेष्ठ नागरिकहरुलाई बल्यांकेट/फाईबर सिरक वितरण गरि सम्मान गरियो ।

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु