FAQs Complain Problems

समाचार

खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा आधारित अनुदान (गहुँ बाली) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छनौट भएका कृषकहरुले बाली लगाई सके पछि कृषि प्राविधिकहरुबाट क्षेत्रफल एकिन गराउन हुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: