FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिकाको योजना सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/08/2022 - 14:51 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको योजना सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याड्ढन कार्यविधि,२०७७.pdf
जानकी गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/08/2022 - 14:47 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
जानकी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/08/2022 - 14:44 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
स्थानीय वनको प्रवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/16/2022 - 11:32 PDF icon 9_जानकी गाउँपालिका स्थानिय वन ऐन,२०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/16/2022 - 11:28 PDF icon 7_गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 08/16/2022 - 11:26 PDF icon 6_जानकी गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/30/2022 - 10:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आ. व. २०७८।०७९ आठौं गाउँसभा निति तथा कार्यक्रम ७८/७९ 11/11/2021 - 13:13 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/10/2021 - 13:23 PDF icon जानकी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
जानकी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 04/21/2021 - 13:31 PDF icon जानकी गाउँपालिकाकोवातारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf

Pages