FAQs Complain Problems

समाचार

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत अति शिघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन तथा उपचारका निम्ति वडा नं. २,३,४,८ र ९ का स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बाहिरंग उपचार केन्द्रहरुको (OTC) उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु