FAQs Complain Problems

"विषम परिस्थितिबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानीसंगै आत्मिक रुपमा बलियो बनौँ, बनाऔँ " श्रुतम्मे गोपाय (विद्या आत्मा सुरक्षाका लागी)

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु