FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्र दुर्गौली, कैलाली द्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीका लागी रुपान्तरण पहल आयोजना २०७६, जानकी २ मा खानेपानी पाईप लाइन विस्तार योजनाको उद्घाटन तथा लाभग्राही परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमका

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु