FAQs Complain Problems

१६ दिने लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध समापन कार्यक्रममा ९ वटै वडाका नेतृत्वमा सफल तथा उद्यमी महिलाहरुलाई सम्मानका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ज्यूलाई कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुबाट सम्मान गरिएका केहि झलकहरु

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु