FAQs Complain Problems

समाचार

जानकी गाउँपालिकाको बाह्रौँ गाउँसभा बैठकमा आदरणीय उपाध्यक्षज्यूबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८० र आ.ब. २०८०।०८१ को लागि ६१ करोड ५ लाख ७१ हजारको बजेट प्रस्तुत ।