FAQs Complain Problems

जानकी गाउँपालिका कैलाली अन्तर्गत स्थायी बसोबास भएका मुक्त्त कम्लहरीहरुका लागि निशुल्क लोक सेवा तयारी (खरिदार) कक्षा संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु