FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता र गहुँ वालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छापत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु